top of page

TILAUSESITYKSET, KURSSIT JA TYÖPAJAT

Soveltavan teatterin ammattilaiset räätälöivät tilausesityksiä, koulutuksia ja työpajoja erilaisille kohderyhmille, kuten esittävän taiteen ammattilaisille, työyhteisöille sekä harrastajille. Pidämme esimerkiksi työyhteisöille suunnattuja työhyvinvointikursseja tai tarjoamme mahdollisuuden työstää esiintymisjännitystä osallistavan draaman keinoin. Toteutamme myös nuorille suunnattuja kurssikokonaisuuksia, joissa käsitellään nuoren kasvuun liittyviä teemoja. 

Kopio tiedostosta 47688639_362129871022727_796631616393838592_n.jpg
Kopio tiedostosta 47688639_362129871022727_796631616393838592_n.jpg

Soveltava taide menetelmänä

Kulttuurivaltakunnan taiteellisiin lähtökohtiin kuuluu ajatus siitä, että soveltavan taiteen projektit sisältävät sekä hyvinvointiin ja ympäristöön vaikuttavan elementin, eli muutoksen yksilön tai yhteisön ajattelussa, toiminnassa, tilanteessa ja asenteissa, että taiteellisesti kunnianhimoisen, omaäänisen lopputuloksen.

 

Taiteellinen prosessi ja toimintaperiaatteet

Kulttuurivaltakunnan soveltavan teatterin produktiot toteutetaan kaksivaiheisina prosesseina. Näistä ensimmäinen on usein omaelämäkerrallinen ryhmäprosessi, jossa osallistujat voivat käsitellä kokemuksiaan taiteen keinoin. Toisena prosessina on taiteellinen prosessi, jossa aiheesta nousseista ilmiöistä työstetään ammattilaistyöryhmän kanssa taiteellisesti korkeatasoinen näyttämöteos.

 

Taiteellinen teos syntyy ryhmäprosessissa nousseista ilmiöistä, ja ryhmäprosessissa aloitetut henkilökohtaiset kasvuprosessit voimistuvat tultuaan julkisesti näkyviksi teoksen kautta. Varmistamme myös toiminnan eettisyyden ja kaikkien osapuolien osallisuuden ja toimijuuden toteutumisen prosessin jokaisessa vaiheessa.

Kopio tiedostosta 54729387_411758402726540_6913972734590451712_o.jpg
bottom of page